logo inec 3b

Confidencialitat i Protecció de Dades

Protecció de Dades

En compliment de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), s’informa que les dades que l’usuari aporti en qualsevol apartat del lloc www.igenium.cat, quedaran incorporades en els fitxers automatitzats de l’Institut d’Enginyers de Catalunya, carrer Via Laietana 39 3r, Barcelona – Telèfon 933 19 23 00 – Fax 933 10 06 81, i seran tractades per aquesta entitat amb finalitat informativa i de gestió.

Confidencialitat

Per la seva banda, l’Institut d’Enginyers de Catalunya, es compromet a que les dades facilitades siguin tractades de manera totalment confidencial i amb totes les mesures de seguretat establertes per la Llei, a fi d’evitar accessos i tractaments no autoritzats. Així mateix, les dades no seran cedides a tercers ni utilitzades per a finalitats que no siguin estrictament la d’informar i gestionar les inscripcions a l’event Igenium’cat que organitza l’Institut d’Enginyers de Catalunya.

Dret a Accedir, Rectificar i Cancel·lar

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a l’Institut d’Enginyers de Catalunya, carrer Via Laietana 39 3r, Barcelona
– Telèfon 933 19 23 00 – Fax 933 10 06 81 o mitjançant el correu electrònic info@igenium.cat