logo inec 3b

Re-enginyeria de processos miners per l’eliminació del seu impacte ambiental

Iberpotash redissenya els seus processos industrials per revaloritzar els productes que fins ara eren excedents. S’aconsegueix que la sal passi a formar part del model de negoci de l’empresa i, a la vegada, es redueix l’impacte ambiental amb la nova planta.

 

 

Pablo de Lastres Andrada és llicenciat en Ciencies Químiques per la Universidad Complutense de Madrid i enginyer tècnic de mines per la UPC-EPSEM. També té un MBA per la Heriot-Watt University, un PDG per IESE – Universidad de Navarra iun MSc enginyeria de polímers per diverses universitats europees. Després d’iniciar la seva carrera professional en àmbits no només estatals, si no també europeus, al 2006 es va incorporar a Iberpotash com a director de superfície i al 2011 va ser nomenat director industrial, càrrec que exerceix en l’actualitat.

 

 Descarregueu la crònica en PDF


 Iberpotash es dedica principalment a produir potassa –element bàsic per la fertilització dels camps-, però ara aposta per la re-enginyeria dels seus processos miners per produir altres productes.

 

Pablo de Lastres ha explicat la complexitat del procés miner, que es troba amb subproductes al extreure potassa. La gran majoria d’aquests es comercialitzava fins ara només en part. Tenint en compte que per cada tona de potassa s’extreuen 2,5 tones de sal, els subproductes sobrants en forma sòlida s’havien d’emmagatzemar i els d’aigua industrial es gestionaven a través d’un col·lector de salmorres.

 

A partir d’ara, amb la re-enginyeria dels processos miners d’Iberpotash es donarà sortida comercial a gran part de la sal, a més de la potassa, que continuarà sent l’element principal de distribució. El projecte aconsegueix “crear i redissenyar processos industrials nous i existents que permeten la revalorització de tots els productes excedents”, ha destacat el director industrial d’Iberpotash.

 

Aquesta revalorització permet la total eliminació del seu impacte ambiental i una completa distribució final. “D’un element tant aparentment simple com la sal donarem un producte útil amb moltes propietats i aplicacions”, ha explicat Pablo de Lastres al presentar la sal com un model de negoci viable per a Iberpotash a partir d’ara.

 

A més, amb aquesta nova planta es busca reduir l’impacte ambiental de l’explotació minera a través de la incorporació de noves tecnologies i processos productius. “Es redueix el consum d’aigua del riu, l’enviament d’aigua al col·lector de salmorres i l’acumulació de sal a les muntanyes”, ha assegurat aquest enginyer tècnic de mines.

 

El director industrial d’Iberpotash també ha destacat la magnitud del projecte sobre el territori no només a nivell mediambiental. “És una oportunitat única per a la comarca

del Bages”, ha conclòs Pablo de Lastres, indicant que es generaran 240 llocs de treball per contractistes.