logo inec 3b

Autoconsum mitjançant sistemes de generació fotovoltaica en regadius

Davant l’augment del preu de l’energia elèctrica, es proposa reduir la despesa energètica de les estacions de bombament de regadius mitjançant l’autoconsum amb plantes de generació fotovoltaiques.

 

 

Xavier Guixà és enginyer agrònom per la Universitat de Lleida i PDD per IESE Business School. Té més de 20 anys d’experiència en el disseny i execució de projectes de sistemes de regadiu tant d’iniciativa privada com pública. Actualment forma part de la Gerència de Projectes de la Divisió d’Obres Hidràuliques d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya.

 Descarregueu la crònica en PDF | Descarregar presentació 

Després de la desaparició de les tarifes regulades destinades a regs i la liberalització del mercat elèctric, el preu de l’energia ha augmentat fins el punt de convertir-se en un dels factors de producció més importants.

Tenint en compte que el regadiu té la particularitat de necessitar unes potències elevades en un curt espai de temps i una potència mínima la resta de l’any i que la legislació obliga a contractar la mateixa potència durant tot l’any, es plantegen dues alternatives en reduir la despesa energètica: l’optimització de la potència i l’autoconsum.

Apostant per l’autoconsum, el projecte opta per la implantació de plantes de generació d’energia fotovoltaiques. Un gran nombre de regadius bomben aigua fins a basses de regulació i,des d’aquí, abasten parcel·les per pressió natural mitjançant plantes de distribució. Aquests bombaments estan programats
per aprofitar les hores on l’energia és més barata, la nit i el cap de setmana. Es proposa aprofitar les instal·lacions durant la resta d’hores -que és on hi ha una potència més gran d’energia solar- per generar energia

Actualment el marc regulador de l’autoconsum està marcat per la incertesa i no afavoreix les energies renovables. Es possible que s’apliquin uns peatges per l’energia generada i autoconsumida. És per això que també es contempla desconnectar de la xarxa elèctrica unitats de bombament convertint-les en un sistema aïllat sense estar subjecte al marc regulador

L’estudi s’ha realitzat en diverses estacions de bombament de regadius amb diferents condicionants i sistemes d’explotació. S’han projectat i dimensionat les instal·lacions d’energia solar per avaluar la seva viabilitat. Si no hi hagués peatges per l’energia generada, el projecte seria completament viable.