logo inec 3b

1. Infraestructures.

L’enginyeria de les infraestructures

Pere Macias, coordinador del Pla de Rodalies de Catalunya exposa que les rodalies ferroviàries són “un requeriment per a la sostenibilitat metropolitana” atès el “fort increment de la demanda al conjunt del sistema del transport públic col·lectiu de la RMB, assolint els 1000 milions d’usuaris/any”. Segons les dades de l’enquesta de mobilitat en dia feiner RMB del 2017 a Barcelona hi ha més desplaçaments de connexió que no pas interns de la ciutat. La importància de Rodalies com a element clau per a la sostenibilitat metropolitana queda evidenciada per altres dades:
-En els desplaçaments interns i de connexió a Barcelona ciutat en transport públic el mitjans ferroviaris són majoritaris i representen un 55,5% i un 82,9% respectivament
-En els fluxos interns a Barcelona en transport públic l’autobús té una quota d’ús del 41,6%
-El cotxe és el mitjà de vehicle privat més utilitzat en els desplaçaments connectius amb Barcelona, amb una quota del 81,1%
-La xarxa de Rodalies té 515,8 quilòmetres, 119 estacions i 113 milions d’usuaris, que ha experimentat un creixement del 4,8%.

Rodalies

Josep Mª Rovira, secretari general de FERRMED, mostra la importància del corredor mediterrani com a mitjà de transport de mercaderies al servei de l’economia sostenible. “Significa una oportunitat única per a que el sud de la França i bona part de l’Estat espanyol es converteixin en una gran plataforma logística del Sud d’Europa”. Rovira assegura que “les línies ferroviàries del Corredor Mediterrani, amb les accions previstes en l’Estudi Global que hem fet i amb les propostes de FERRMED, admeten sobradament el 35% del tràfic terrestre total i poden absorbir sense problemes un balanç de tràfic marítim Nord-Sud del 65÷35% (i àdhuc del 60÷40)”. De les inversions ferroviàries a Catalunya que caldria realitzar en el curt termini (2020) Rovira n’ha destacat: completar el corredor mediterrani amb línies convencionals en ample de via internacional i trens de mercaderies de 750 m (passatgers i mercaderies); fer les connexions amb els Ports de Barcelona i Tarragona i amb tots els polígons industrials i terminals multimodals per a mercaderies; connexió xarxa Rodalies amb l’Aeroport de Barcelona – El Prat (passatgers).

Josep Maria Rovira

Mikel Borrás, Innovation Project Manager del Grup IDP, ha explicat les característiques bàsiques del projecte europeu de recerca i desenvolupament Hermes. Hermes té per objecte l’optimització del disseny per a la fabricació d’un nou vagó de tren de mercaderies que a més farà servir nous materials i recobriments per poder augmentar el factor de càrrega i al qual es dotarà també de sistemes de monitorització. Un cop fabricat a Suècia es traslladarà a Barcelona i serà incorporat a la xarxa ferroviària europea, facilitant així l’accés al Corredor Mediterrani i permetrà traslladar més tones de producte entre les mines de Súria, situades a la província de Barcelona, i el Port de Barcelona, tot això amb un cost logístic menor. També inclou una nova instal·lació de càrrega i descàrrega de producte de manera que s’optimitzi el transport de més quantitat.

IDP

Raül González, responsable d’Infraestructures Connectades de Cellnex, explica que la mobilitat urbana adquireixen gran rellevància conceptes com ecosistema col·laboratiu, propietat i control del vehicle, car sharing i la revolució de la conducció autònoma. En aquest context, l’evolució de la mobilitat passa per definir i implementar clarament l’automatització, la cooperació i el future mobility en diferents fases fins a l’any 2045. L’entreteniment dels passatgers, el teletreball i els primers serveis als conductors i una experiència immersiva seran alguns dels reptes als que caldrà fer front.

cellnex-dwnl