logo inec 3b

2. Ciutats intel·ligents.

L’enginyeria aporta solucions per avançar cap a les ciutats intel·ligents

La Mobilitat i les TIC ha estat la temàtica desenvolupada per Manel Villalante, director general d’Estratègia i Desenvolupament de Renfe. Villalante ha constatat que la indústria del transport està avançant cap a solucions que són elèctriques, cooperatives, automatitzades, multi-modals i connectades. Les conclusions presentades per Villalante quan es planteja el futur de la mobilitat i les TIC són: El primer pas ha de ser un model a llarg termini integrat, eficient, sostenible i flexible; una suma de gadgets mai poden configurar un model; la tecnologia, en un mercat globalitzat, modifica les pautes de comercialització i distribució; la informació millorala transparència, l’accessibilitat, la qualitat i la seguretat dels serveis públics; el flux i intercanvi de dades impulsa la integració de serveis i amb això l’aparició d’un nou paradigma: Mobilitat com a Servei (MaaS).

Manel Villalante

Sergi Barbens d’ACCIÓ ha fet una breu aproximació al desenvolupament d’iniciatives de la Generalitat de Catalunya vers el futur de la indústria de la mobilitat basant-se en els eixos del vehicle connectat, autònom, elèctric i el MaaS. Sobre les diferents tipologies de vehicles, Barbens ha revelat diverses col·laboracions entre l’administració pública i el CIAC. En referència al MaaS, Barbens ha destacat l’impuls d’un fòrum públic-privat amb l’objectiu principal de fomentar la mobilitat com a eix de desplegament de serveis a Catalunya.

Sergi Barbens

Adrià Ramírez, ha exemplificat l’aplicació de noves tecnologies al transport públic per carretera vinculant conceptes com transport flexible i demanda. Ramírez ha detallat que Shotl és una plataforma tecnològica que permet gestionar de forma automàtica transport a la demanda (TaD) en la que no hi ha rutes ni horaris pre-establerts, sinó un núvol de parades virtuals. Mitjançant algoritmes heurístics, la ruta del conductor es crea en temps real en base a les peticions dels passatgers, indicades via smartphone o trucada a un operador. El projecte està funcionant ja en 5 casos d’èxit, com a Vallirana.

Adria Ramirez

Xavier Binefa professor de la UPF, ha donat a conèixer l’anàlisi de les dades d’una consulta sobre mobilitat a persones que treballen al barri del 22@ de Barcelona. Les conclusions principals han estat: el qüestionari i la difusió emprada aporten coneixement important sobre les necessitats de mobilitat del 22@; el TRAM per la Diagonal suposa una millora pel transport públic, tant en temps com en impacte ecològic (distància); hi ha una part de transport privat (21%) que trigaria menys temps (4 min) si utilitzés el transport públic d’accés; bona part del transport Públic (33%) trigaria menys (6 min) gracies al TRAM; les millores en temps i distància afecten molt als que es desplacen des de Barcelona; la bici i el Bicing necessiten més aparcaments.

igenium-xavibinefa

Víctor Cardador, delegat d’Urbaser a Barcelona, i ha ressenyat el model de serveis urbans de la companyia. “El que intentem des de fa molts anys és reduir l’impacte ambiental dels serveis urbans, que són un element clau per introduir els vehicles elèctrics i altres de no contaminants”. Actualment, el 45% de la flota de vehicles de menys de 3,5 tones d’Urbaser ja és elèctrica, a més del camió 100% elèctric de gran tonatge Urbaelèctric per a la recollida de residus de càrrega lateral presentat l’any 2017. Per acabar, Cardador va reflexionar sobre la nova oportunitat legal que s’obre si s’aprofita l’energia que genera l’empresa i es comparteix a la xarxa elèctrica.