logo inec 3b

3. Mobilitat al territori.

L’enginyeria és capaç de transformar els sistemes de mobilitat dels territoris

Antoni Enjuanes, sub-director general d’Infraestructures Rurals del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, ha presentat els 3 objectius de la xarxa de camins rurals de Catalunya: equilibri territorial, la cohesió social i un desenvolupament sostenible en l’àmbit rural. Enjuanes ha detallat els avantatges de disposar d’una bona xarxa de camins fent referència a la seva dimensió econòmica. Entre altres aspectes, faciliten l’accés a les finques i a explotacions agro-ramaderes o forestals; fixa l’activitat econòmica i millorar-ne la rendibilitat; potencia el manteniment i la modernització de les explotacions agràries; afavoreix l’agricultura de proximitat; facilita l’establiment i desenvolupament de noves activitats rurals complementàries. Des del punt de vista mediambiental, n’ha destacat l’afavoriment de l’accés al medi natural i facilitar les tasques de prevenció, control i extinció d’incendis forestals.

Teresa Cervera, del Centre de la Propietat Forestal de la Generalitat de Catalunya, ha donat a conèixer el projecte VIACAT, que pretén millorar la informació sobre la xarxa viària forestal de Catalunya a partir de la homogeneïtzació i continuïtat de les pistes forestals. Compta amb l’ajuda de la tecnologia LIDAR i la creació d’un model de dades pel coneixement del seu estat de conservació. VIACAT s’emmarca en el POCTEFA IFORWOOD, projecte europeu de l’àmbit dels Pirineus format per entitats espanyoles i franceses per fomentar la mobilització de la fusta a les zones pirinenques.

Jesús Fernández, de Forestal Catalana i Miguel Ángel Sobrino, Cap de la Secció de Boscos i Recursos Forestals de la Catalunya Central del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, han explicat l’objectiu i el funcionament de la plataforma integral que connecta via APP i WEB a tots els possibles actors en la gestió del medi natural. Es tracta d’una eina que permet gestionar i acumular actuacions GEO referenciades de forma senzilla, que dona transparència, aconsegueix una traçabilitat de les actuacions i permet afavorir la seguretat dels treballadors en el medi natural.